Jarri harremanetan orain

* ikurraz markaturiko datuak nahitaezkoak dira.

Hemen zaude: Ekipamendua

Ekipamendua

Gure eskarmentu zabala eta hornidura-fabrikatzaile asko eta askorekin izandako elkarlanaren maiztasuna direla-eta, itun asko egin ditugu. Horregatik, baiezta dezakegu, industria-makineria generikoaren esparruan honako ekipamendu hauek dauzkagula gure esku:

Herri-lanak & Eraikuntza:

 • Zuloak egiteko makinak.
 • Bi kuskuko koilaradunak.
 • Bulldozerrak.
 • Zapaltzeko makinak.
 • Bahe-zaliak.
 • Dunperrak.
 • Egonkortzaileak.
 • Hondeamakinak.
 • Zabaltze-makinak.
 • Hormigoi-makinak.
 • Maneiagailu teleskopikoak.
 • Nibelatzeko moto-makinak.
 • Pala kargatzaileak.
 • Zementu-siloak.
 • Zur-birziklatzaileak.
 • Mineral-birziklatzaileak.
 • Atzerakako zamatzaileak.
 • Road Miner-ak.
 • Tunelgileak.
 • Zanga-makinak.

Ibilgailu industrialak:

 • Jariakinak garraiatzeko tanga-kamioiak.
 • Iraulki-kamioiak.
 • Garabi-kamioiak.
 • Garbiketarako kamioiak.
 • Hormigoi-kamioiak.
 • Trakzio-buruak.
 • Kaja finkoko kamioiak.

Industria Makineria Laguntzaile Generikoa:

 • Erregulazio elektronikoko sorgailuak.
 • Moto-soldatzaileak, gasolinazkoak eta dieselak.
 • Autonomia handiko karrozatuak.
 • Argiztapen-dorreak.
 • Eraikuntzarako fokuak.
 • Jasogailuak.
 • Koadro automatikoak.
 • Obretarako multzo elektrogeno mugikorrak.
 • Transpaletak.
 • Eskorgak.
 • Mahai elektro-hidraulikoak.
 • Konpresoreak.
 • Motor elektrikoak.

Garabi industrialak:

 • Beso horizontaleko dorre-garabiak.
 • Luffing garabiak.
 • Zubi-garabi errailbakarrak.
 • Bi erraildun zubi-garabiak.
 • Portikoak.
 • Beso portikoak.
 • Beso errestailu errailbakarrak.
 • Edukiontziak eramateko garabiak.
 • Altzairu-fabriketarako garabiak.

2010 Bascotecnia S.A.