Jarri harremanetan orain

* ikurraz markaturiko datuak nahitaezkoak dira.

Hemen zaude: Lege-oharra

Lege-oharra

BASCOTECNIA, SA Gipuzkoako Merkataritzako Erregistroan erregistratuta dago: 402. Liburukia, 236. Folioa, SS-6472 Orria, 1. Inskripzioa - IFK: A20060737.

Webgune honen helburua ohiko bezeroei zein erabiltzaile berriei enpresari eta eskaintzen ditugun zerbitzu eta produktu berriei buruzko informazioa ematea da.

Webgune honetako irudi, logo, testu, diseinu eta beste edozein eduki edo produkturen jabetza eskubide intelektual guztiak BASCOTECNIA, SArenak dira. Jabea ez den kasuetan, BASCOTECNIA, SAk jabeek emandako baimen beharrezkoak ditu, edozein erabilerarako.

Webgune honen edukien edo horien zati baten erreprodukzioa guztiz debekatua dago, edozein euskarritan dela ere, jabearen baimen idatzirik izan ezean.

Ildo horretan, Espainian zein Europar Batasunean jabetza intelektualaren alorrean dauden arautze-multzoek babestutako lan bihurtzen dira, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera (dekretu horretan Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bategina eta martxoaren 6ko 5/1998 Legea, Espainiar Zuzenbidean Datu-Baseen babespen juridikoari buruzko 96/9 CE Zuzentaraua sartu zuena, onartzen dira). Gainera, alor honetan izenpetu diren nazioarteko itunak ere aplikagarri zaizkie.

BASCOTECNIA, SAk ez du bere gain hartzen eduki hau gaizki erabiltzeak ekar dezakeen inongo erantzukizunik eta, beharrezkotzat joz gero, eskubidea du edozein eduki edozein modutara aldatzeko (erabat edo zati bat kenduz edo murriztuz), aurretik abisurik eman gabe.

BASCOTECNIA, SA ez da besteen orrialdeetara egindako esteken bidez eskaintzen den informazioaren erantzulea, ezta beste informazio-orrialde batera egindako inongo kanpo-errenferentziarena ere. Erreferentzia horiek informazioa eskaintzeko dira, soilki.

BASCOTECNIA, SA ez da webguneko edukiaren zehaztasunak ekar dezakeen inongo ondorio zuzeneko edo zeharkakoren erantzulea.

LOPD KLAUSULA. DATU PERTSONALEN TRATAMENDU AUTOMATIZATUAN KONFIDENTZIALTASUNA

Gure webgunearen bidez jasotako datu guztiak BASCOTECNIA, SAren fitxategi batean gordeko dira. Datu horiek erabateko konfidentzialtasunez erabiliko dira, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuaren, izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategi automatizatuentzako segurtasun neurriei buruzko araudia onartzen duenaren, arabera, baita gai honetan aplika daitekeen beste edozein araudiren arabera ere.

Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edota aurretik adierazitako lagapena ukatzeko eskubidea duzula jakinarazten dizugu. Horretarako, hona idatz dezakezu: BASCOTECNIA, SA; Infanta Cristina etorbidea 17; PK 20008 Donostia; Gipuzkoa.

Eskatutako datuak honako jarduerak egiteko behar-beharrezko datuak dira: igorlea behar bezala identifikatzea, gure enpresako zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea eta etorkizuneko kontratazioak edota profesionalen lankidetzak kudeatzea. Horregatik, datu horiek BASCOTECNIA GROUPeko gainerako enpresen eskura jarriko ditugu, gure erakundearekin etorkizunean izango duzun harremana hobeto kudeatzeko.

BASCOTECNIA, S A-k legez eskatzen diren datu pertsonalak babesteko segurtasun mailak jarri ditu eta, emandako datu pertsonalen galera, erabilpen txarra, alterazioak, baimendu gabeko erabilerak eta lapurreta saihesteko, eskura dituen bitarteko eta neurri tekniko guztiak instalatu ditu. Jasotako datu pertsonalei tratamendu automatizatua emango zaie, eta BASCOTECNIA, SAk dagozkien fitxategi automatizatuetan sartuko ditu.

SEGURTASUN NEURRIAK

BASCOTECNIA, SAk ziurtatzen du gure datu-basean dauden datuen segurtasuna bermatzeko beharrezko teknika- eta antolaketa-neurriak hartu dituela, Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Legearen eta izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategi automatizatuetarako segurtasun neurriei buruzko araudia onartzen duen ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuaren arabera.

2010 Bascotecnia S.A.